Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill effektivisera valideringsprocessen för nyanlända

Publicerad

Valideringsprocessen behöver effektiviseras för att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Vad innebär förslaget?

50 miljoner kronor avsätts för valideringsinsatser inom ramen för etableringsuppdraget.

Varför görs detta?

Valideringsprocessen behöver effektiviseras för att nyanlända ska snabbare kunna etableras sig på arbetsmarknaden.

Vilka berörs av förslaget?

Nyanlända invandare inom etableringsuppdraget.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.