Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen ser över kommunersättningen för ett solidariskt flyktingmottagande

Publicerad

Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Samtidigt måste de möta rimliga och stabila förutsättningar som ger planeringsförutsättningar för kommunal verksamhet. Regeringen avser därför att se över ersättningen till kommunerna.

Vad innebär förslaget?

En översyn om bosättning och mottagande aviserades i BP15. En utredning ska tillsättas,med syfte att ta fram förslag som ger ett långsiktigt hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända. I översynen ska det även ingå att se över ersättning till kommunerna.

Varför vill regeringen se över kommunersättningen?

Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Samtidigt måste de möta rimliga och stabila förutsättningar som ger planeringsförutsättningar för kommunal verksamhet. Regeringen avser därför att se över ersättningen till kommunerna.

När kan översynen påbörjas?

Utredningsdirektiv bereds för närvarade i Regeringskansliet och beräknas kunna beslutas innan sommaren.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.