Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen ökar anslaget till Arbetsförmedlingen

Publicerad

Arbetsförmedlingen behöver ges goda förutsättningar vid genomförandet av regeringens reformer vad avser traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster.

Vad innebär förslaget?

Arbetsförmedlingen tillförs 210 miljoner kronor under 2015. Vidare beräknas resurserna ökas med 260 miljoner kronor 2016, 240 miljoner kronor 2017, 140 miljoner kronor 2017 och 140 miljoner kronor från och med 2019.

Varför görs detta?

Arbetsförmedlingen behöver ges goda förutsättningar vid genomförandet av regeringens reformer vad avser traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster. Medel tillförs även 2015 för att skapa bättre möjligheter för utvecklingsarbete och matchning inom etableringsuppdraget.

Vilka berörs av förslaget?

Samtliga inskrivna arbetssökanden hos Arbetsförmedlingen.

När träder förslaget i kraft?

Tidigast i samband med att riksdagen fattar beslut om vårändringsbudgeten i juni 2015.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.