Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen investerar för lokala insatser mot ungdomsarbetslöshet

Publicerad

Regeringen tillsatte den 18 december 2014 en delegation med uppdrag att verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå.

Vad innebär förslaget?

Regeringen tillsatte den 18 december 2014 en delegation med uppdrag att verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Delegationen tilldelas medel för att lämna bidrag till insatser som främjar lokal samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.  Resurserna föreslås uppgå till 75 miljoner kronor 2015 och beräknas till 90 miljoner kronor 2016 och 25 miljoner kronor 2017.

Varför görs detta?

Det är viktigt att ungdomar får ett jobb eller en insats som leder till jobb eller utbildning. Kommuner och landsting kommer att vara viktiga aktörer för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Vilka berörs av förslaget?

Kommuner kommer att kunna få tillgång till medel för olika insatser som främjar lokal samverkan med Arbetsförmedlingen.

När träder förslaget i kraft?

Tidigast i samband med att riksdagen fattar beslut om vårändringsbudgeten i juni 2015.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.