Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen aviserar ökade krav för anställningsvillkor i nystartsjobb

Publicerad

Idag ställs enbart krav på att lönen ska vara likvärdig med kollektivavtal för att lönesubvention i form av nystartsjobb ska kunna lämnas. Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2016 återkomma till frågan om krav på att även anställningsvillkoren i nystartsjobben ska vara likvärdiga de i kollektivavtal.

Vad innebär aviseringen?

I dag ställs enbart krav på att lönen ska vara likvärdig med kollektivavtal för att lönesubvention i form av nystartsjobb ska kunna lämnas. Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2016 återkomma till frågan om krav på att även anställningsvillkoren i nystartsjobben ska vara likvärdiga de i kollektivavtal.   

Varför görs detta?

Kollektivavtalens ställning måste värnas. Enskilda som arbetar i en anställning med nystartsjobb ska ha rätt till det skydd anställningsvillkoren i kollektivavtalen ger. Detta är extra viktigt då det är skattepengar som betalas som stöd till en arbetsgivare.    

Vilka berörs av förslaget?

Alla som uppfyller kraven för nystartsjobb, det vill säga huvudsakligen personer som varit utan arbete en längre period.

När träder förslaget i kraft?

Regeringen avser att återkomma i frågan i budgetpropositionen för 2016.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.