Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Civila samhället - viktigt för nyanländas etablering

Publicerad

Regeringen ser civilsamhället som en viktig samhällsaktör när det gäller etablering av nyanlända. Fredagen den 8 maj 2015 bjöd arbetsmarknadsminister Ylva Johansson in företrädare för civilsamhället och kommuner till en konferens om hur civilsamhällets roll för nyanländas etablering kan stärkas och utvecklas.

Ämnet engagerade många. Salen var fullsatt till sista plats med deltagare som besitter en stor mängd samlad kompetens och erfarenheter.

Ansökan av §37a-medel

Anneli Wirtén, länsråd i Jönköpings län, berättade om möjligheten för kommuner, och projekt i samarbete med kommuner, att ansöka om projektmedel från länsstyrelsen.

Ersättningen lämnas till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktigguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända, s.k. § 37a- medel. Syftet är att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

För 2015 finns 21 miljoner kronor avsatta. I vårändringsbudgeten vill regeringen satsa ytterligare 30 miljoner kronor på verksamheten.

Hur man ansöker om §37a-medel på Länsstyrelsernas webbplats

Framgångsfaktorer för ett fungerande samarbete

Under eftermiddagen genomfördes workshops där olika frågor diskuterades i mindre grupper. Deltagarna fick bland annat i uppgift att gemensamt identifiera de viktigaste framgångsfaktorerna för ett fungerande samarbete mellan den civila sektorn och stat/kommun för nyanländas etablering.

Kontaktpersoner till projekt som presenterades under dagen

Språkvän/Flyktingguider, Falköping

Verksamhet i samarbete med föreningarna Studieförbundet vuxenskolan, ABF, Svenska kyrkan samt Rädda barnen. Nyanlända matchas med andra falköpingsbor.

 • Mona Lindén, verksamhetschef
 • Violeta Kazic, kommunvägledare

Flyktingguider på Falköpings kommuns webbplats

Konsten som mötesplats, Kramfors

Verksamhet där man arbetar med konstnärliga verktyg. Kramfors kommun tillsammans med bland andra Järnsta Kulturförening och Nordingrå Konstnärsverkstad

 • Annikka Kronlid Arvidsson, projektledare
 • Sara Taub Mkelle, samordnare

Projektet Konsten som mötesplats facebooksida

Vimmerbymodellen och Vimmerbyguiden, Vimmerby

Vimmerby kommun tillsammans med Vimmerby IF. Projektet omfattar barn, ungdomar och vuxna.

 • David Lindgren, projektledare

Sociala projekt på Vimmerby IF:s webbplats
Mötesplats Bullerbyns facebooksida

It-guider, Örebro

Ungdomar erbjuder internet-handledning till seniorer och får samtidigt möjlighet att träna svenska.

 • Gunilla Lundberg, verksamhetschef
 • Sonya Miran, IT-guide
 • Adel Mojtahedi, koordinator

It-Guiders webbplats

Sveriges ensamkommandes förening

Organiserar ensamkommande i frågor som till exempel lagstiftning, bemötande och att förebygga kulturkrockar och missförstånd. Anordnar aktiviteter för att förmedla kontakt mellan ungdomar i hela landet.

 • Mohammed Ali Eliasi, vice ordförande SEF Nässjö
 • Yazdan Khalili, SEF

Sveriges ensamkommandes förenings facebooksida

LOSSA - Lokala spelplaner för samverkan mellan olika aktörer.

LOSSA finansieras av Länsstyrelsens och är en samverkan mellan SKL och Upplands Väsby kommun. Projektet tar fram en bok som beskriver hur civilsamhället, kommuner och statliga myndigheter kan samverka inom integrationsområdet.

 • Tove Grewin, projektledare

LOSSA på SKL:s webbplats