Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ylva Johansson talade vid startskottet för EU:s struktur- och investeringsfonder 2014-2020

Publicerad · Uppdaterad

I dag inledningstalade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid lanseringskonferensen för startskottet av den nya programperioden för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014-2020. Konferensen arrangerades av Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket.

- Det känns roligt att få vara här i dag och markera starten för den nya programperioden 2014-2020. Den svenska partnerskapsöverenskommelsen är en kraftfull satsning om 67 miljarder kronor för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin, inledde arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

I sitt anförande betonade Ylva Johansson vikten av kompetensutveckling och insatser för att bekämpa arbetslösheten. Hon berättade också att regeringen nu bjuder in alla kommunledningar i Sverige för samtal om hur man tillsammans kan minska ungdomsarbetslösheten. Ylva Johansson uppmuntrade till att sätta igång projekten igen då den nya regeringen har tidigarelagt resurserna för Europeiska socialfondsprogrammet till drygt 600 miljoner kronor fram till och med 2017.

- Pengarna finns på plats. Släpp på bromsen. Nu kör vi, avslutade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sitt tal på konferensen.

EU:s struktur- och investeringsfonder är de främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 - EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Fonderna finansierar och stärker näringsliv, arbetsmarknad och individer i hela landet. De ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa. På konferensen diskuterades bland annat hur samordningen mellan fonderna kan öka för att nå bättre effekt och för att underlätta för dem som ska genomföra projekten.

Förutom arbetsmarknadsminister Ylva Johansson medverkade bland andra Elisabeth Backteman, statssekreterare på Landsbygdsdepartementet, Nicola de Michelis, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik och Andriana Sukova-Tosheva, EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.