Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Lena Hallengren presenterar satsningar på mer tillgänglig vård och kortare köer

    Regeringen satsar totalt 9,4 miljarder för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Det rör sig om en uppdaterad kömiljard, satsningar på vårdens medarbetare, en god och nära vård, cancervård samt ökad psykisk hälsa. Medlen betalas ut genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

  • Utvecklingen går åt rätt håll – läraryrkets attraktivitet har stärkts

    Onsdag den 19 juni släppte OECD rapporten TALIS 2018, en internationell studie om lärares och rektorers arbetsmiljö. Rapporten visar bland annat att Sveriges lärare överlag är nöjda med sitt arbete och att upplevelsen av läraryrkets status har ökat sedan den förra undersökningen genomfördes 2013. Utbildningsminister Anna Ekström kommenterade rapportens resultat vid en pressträff.

Statsminister Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige på EU-toppmötet 20-21 juni. EU:s strategiska dagordning för 2019-2024, klimat, EU:s fleråriga budgetram och de topposter som ska tillsättas under de närmaste månaderna är några av frågorna när EU-ländernas stats- och regeringschefer möts. Foto: Sveriges EU-representation

Topposter och framtidsfrågor på EU-toppmöte

EU:s strategiska dagordning för den kommande mandatperioden, långtidsbudgeten, utnämning av flera topposter inom EU och utrikesfrågor är frågor på stats- och regeringschefernas dagordning när de möts i Bryssel för ett traditionellt midsommartoppmöte 20–21 juni.

Webb-tv
Webb-tv Illustration: Regeringskansliet

Stora behov i kommuner och regioner

Den 12 juni presenterade Magdalena Andersson Finansdepartementets nya analys av behoven i välfärden för att i framtiden kunna erbjuda en likvärdig service som idag. Analysen sträcker sig till och med 2026.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
I samband med beslutet om förnyade villkor för public service-företagen besöker kultur- och demokratiminister Amanda Lind lokala public service-redaktioner. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Amanda Lind presenterade ny proposition för public service

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind presenterade propositionen Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020-2025. I den föreslår regeringen förnyade tillståndsvillkor för public service-företagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

Porträttfoto av Åsa Lindhagen
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statsråd inleder samarbete för att minska och motverka segregationen

Segregationen är en stor samhällsutmaning. Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, Åsa Lindhagen, leder en statsrådsgrupp tillsammans med en rad andra statsråd för att motverka och minska segregationen. Mandatperiodens första möte äger rum den 12 juni.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 38592 träffar.