Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Pressträff med Amanda Lind, Mikael Damberg och Folkhälsomyndigheten om nya besked för idrotten

    Fredagen den 29 maj håller idrottsminister Amanda Lind samt inrikesminister Mikael Damberg pressträff tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson med anledning av det nya coronaviruset och förutsättningarna för idrotten. Pressträffen startar klockan 08.20.

    I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

Lena Hallengren på pressträffen.
Socialminister Lena Hallengren höll en pressträff med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson. Foto: Ninni Andersson

Rekommendationer för personer över 70 år

Tisdagen den 26 maj höll socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson en gemensam pressträff. Där informerades om att Folkhälsomyndigheten löpande har följt kunskapsläget och övervägt om åldersgränsen för när man ska räknas som riskgrupp bör justeras. Myndigheten gör fortsatt bedömningen att den bör ligga kvar på 70 år.

r Lena Hallengren, Stefan Löfven och Johan Carlson på pressträffen.
Statsminister Stefan Löfven höll pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren och Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringens strategi för vaccin mot covid-19

Att säkra tillgång till ett eventuellt vaccin mot covid-19 är högt prioriterat för regeringen. Regeringen har därför tagit fram en vaccinstrategi som består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en ny vaccinsamordnare och ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen satsar 380 miljoner kronor på den internationella responsen mot covid-19

Regeringen presenterar idag stödpaket om 380 miljoner kronor för att ytterligare stödja den internationella responsen mot covid-19.

Bild: Regeringskansliet

Coronaviruset – förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Fotot visar ett arbete med ett järnvägsspår.
Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020. Foto: Kasper Dudzik/Trafikverket

Storsatsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet

Den 19 maj presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna nya åtgärder för att stärka svensk infrastruktur. Förslaget innebär att över 1 miljard kronor satsas på underhåll av järnväg och väg. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning.

Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Nya åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel

Regeringens intensiva arbete mot kriminella nätverk fortsätter även under coronakrisen. Kampen mot gängvåldet och arbetet för att öka tryggheten i samhället är fortsatt en av regeringens högst prioriterade frågor. I dag presenterar regeringen nya åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel.

Foto: Ninni Andresson/Regeringskansliet

Utredningen för en tryggare sjukförsäkring överlämnar slutbetänkande

Onsdag den 29 april överlämnade utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum sitt slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Inrikesminister Mikael Damberg blir intervjuad efter en pressträff.
Inrikesminister Mikael Damberg blir intervjuad efter en pressträff. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett tryggare Sverige

Regeringens kamp mot kriminaliteten handlar om skärpta straff i dag och förebyggande insatser för framtiden. I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 42468 träffar.