Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Gabriel Wikström utses till nationell samordnare för Agenda 2030

    Regeringen utser Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030. Tillsättandet av den nationella samordnaren är ett led i regeringens arbete med genomförandet av Agenda 2030.

  • Ingen enighet om långtidsbudgeten på EU:s toppmöte

    Statsminister Stefan Löfven
    Statsminister Stefan Löfven kunde inte acceptera att den svenska EU-avgiften ökar drastiskt. Foto: EU-representationen

    EU:s budget för 2021–2027 står i fokus för det extrainsatta EU-toppmötet i Bryssel som inleddes torsdag den 20 februari och där statsminister Stefan Löfven möter sina kollegor i Europeiska rådet. Mötet fortsätter idag, fredag den 21 februari.

Regeringskansliet

Stockholmsdeklarationen presenterades vid global trafiksäkerhetskonferens

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade idag Stockholmsdeklarationen. Sverige står värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Stockholm den 19–20 februari.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark står och pratar på en pressträff.
Arkivbild. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid en pressträff. Foto: Evelina Larsson

Arbetsförmedlingen säkrar närvaro på 99 orter

I Arbetsförmedlingens regeringsbrev för 2020 gav regeringen myndigheten i uppdrag att redovisa hur myndigheten ska säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Arbetsförmedlingen har nu lämnat en första lägesrapport.

Pressträff med socialminister Lena Hallengren, Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, och Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.
Pressträff med socialminister Lena Hallengren, Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, och Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen. Foto: Regeringskansliet

Information gällande Coronaviruset

– Regeringen följer utvecklingen av utbrottet av Coronavirus aktivt och vi har en nära dialog med de ansvariga myndigheterna. Vi har beredskap att snabbt fatta nödvändiga beslut beroende på hur situationen utvecklas, säger socialminister Lena Hallengren. Mer information kring sjukdomen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Inrikesminister Mikael Damberg blir intervjuad efter en pressträff.
Inrikesminister Mikael Damberg blir intervjuad efter en pressträff. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Kampen mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste intensifieras.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 41217 träffar.