Anna Ekström

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Utbildningsdepartementet

"I skolan ska alla elever, oavsett bakgrund, lära sig så mycket som möjligt och utvecklas som aktiva samhällsmedborgare. Utbildning ska vara en möjlighet för alla under hela livet. Så skapas förutsättningar för det livslånga lärandet. Jag tror på en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning."

Aktuellt från Anna Ekström

  • Fler i arbete – regeringen satsar på etablering i vårbudgeten

    Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
    Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    - Att kunna förstå och uttrycka sig på svenska är en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet fullt ut. Sfi-undervisningen ska hålla hög kvalitet för att underlätta språkinlärningen. Därför satsar regeringen på kvalitetshöjande insatser. Det här är pengar som kommer spela roll för lärare och elever och som kommer att göra skillnad i arbetet med integrationen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. För att öka kunskaperna i svenska och därmed chanserna till arbete investerar regeringen 60 miljoner kronor i insatser för att fler ska lära sig svenska snabbare.

  • Mer pengar till fritidsverksamhet för unga

    Ungas fritid, däribland verksamheten vid fritidsgårdar, är en viktig arena för att skapa mötesplatser och möjligheter till etablering i samhällslivet. Regeringen satsar därför 50 miljoner kronor för detta under 2018. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

25 år av Barentssamarbete - konferens med ungdomsperspektiv 17–18 april i Luleå

Anna Ekström är värd för konferensen när 150 företrädare från Barentsregionen, regeringar, lokala myndigheter, ungdomar och experter träffas i Luleå 17–18 april. Syftet är att sätta ungdomars perspektiv i centrum för diskussionen om Barentsregionens framtid, möjligheter och utmaningar.

Valideringsdelegationen överlämnade delbetänkande

Tisdagen 10 april överlämnade Anders Ferbe, Valideringsdelegationens ordförande, ett delbetänkande till Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson.

Skärpta regler om studiemedel vid utlandsstudier

– Internationalisering är viktigt, men vi ska inte finansiera vilka utbildningar som helst med studiemedel, säger Anna Ekström. Nu förtydligar regeringen bestämmelserna om när studiemedel inte rimligen bör lämnas.

Förslagen om gymnasieskolan överlämnas till riksdagen

Regeringen överlämnar nu två propositioner till riksdagen för att höja kvaliteten och öka genomströmningen i gymnasieskolan.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 294 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida